Hans-Ulrich Henningsen – Advokat og notar

Gather Landstraße 25, D-25899 Niebüll

Tel.: 0049 -(0)4661-4153 und 3525 Fax: 0049-(0)4661-2329

Velkommen på vores hjemmeside.

Vi driver advokatvirksomhed i Niebüll kun ca. 15 km syd for den dansk-tyske grænse og har derfor hyppigt opgaver, der har tilknytning til det skandinaviske område.

Vi tilbyder imidlertid ikke dansksproget rådgivning.

På dette punkt arbejder vi dog tæt sammen med den danske advokat Nicole Schünemann-Föh (Haderslevvej 13a, DK-6200 Aabenraa, telefon +45 74630800, telefax *45 7463 0071) eller ADVODAN (Vestergade 14, DK · 6270 Tonder, telefon: +45 74 721010, telefax: +45 74 725931), og anmoder Dem derfor om at rette henvendelse herom til denne eller til advokatkæden, som i det nødvendige omfang vil formidle kontakten til vores kontor, såfremt opgaverne omfatter rådgivning om tyske retsforhold.

Med venlige hilsener

Hans-Ulrich Henningsen